Navigácia

Zvonenie

1. hodina:    7.40 - 8.25 
2. hodina:    8.35 - 9.20

    veľká prestávka 
        9.20 - 9.35

3. hodina:   9.35 - 10.20
4. hodina: 10.30 - 11.15
5. hodina: 11.25 - 12.10

    obed ročníky 1.-4.
       12.10 - 12.40

6. hodina: 12.40 - 13.25
    ( ročníky 1. - 4. )
6. hodina: 12.20 - 13.05
    ( ročníky 5. - 9. )

    obed ročníky 5.-9.
       13.05 - 13.35

7. hodina: 13.35 - 14.20

Počet návštev: 135415
Utorok 22. 5. 2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou
Adresa školy: Hlavné námestie 14
941 31 Dvory nad Žitavou
Telefón: 035 6484 757
Školská jedáleň: 035 6484 219
IČO: 37860828
Email školy: skola@zshl14dvory.edu.sk
Výchovný poradca: Mgr. Diana Jankovicsová
0907 486 706
jankovicsovadiana@gmail.com

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 22.5.2018)
Denis Slama (1.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 • Pri príležitosti včerajšieho sviatku, sme si uctili padlých vojakov, kladením venca v kostolnej záhrade. Po príhovoroch a a básni v podaní našich deviatakov, sme zapálili sviečky pri pomníku 2.svetovej vojny týmto vzácnym ľudom, ktorí v krutých časoch vojny neváhali nasadiť svoje životy proti fašistickému nepriateľovi. Sloboda, pokoj a mier, za ktorý položili život, či obetovali zdravie, nás zaväzuje zachovávať mier aj naďalej.

 • Blok ITV – „Oslava učenia pre rodičov“ bola ukážkou, čo žiaci II.A triedy zvládli za necelý školský rok v škole.

  Cieľom bolo poskytnúť rodičom príležitosť pozorovať svoje dieťa priamo v triede počas 90-minútového bloku integrovaného tematického vyučovania. Poskytnúť rodičom prehľad o metódach a formách vyučovania v triede, zážitkovú formu poznávania učebných metód a štýlu práce učiteľa v triede. „Oslava učenia“ zaznamenala u rodičov žiakov úspech, ústretovosť školy hodnotili veľmi pozitívne. Prítomná bola aj pani riaditeľka školy Mgr. M. Králiková, p. uč. PaedDr. S. Supeková z Bešeňova, pani učiteľky a pozvanie prijala aj p. Mgr. S. Nagyová zo Spoločného školského úradu. Žiaci svojich rodičov v triede privítali s veľkou radosťou, s úsmevom na tvári. „Oslávili učenie“, kde na záver prekvapili rodičov s dramatickou hrou: „V kúpeľoch“. Zahrali hru, v ktorej predstavili Školienku i jej kamarátov z lúky - Koníka Cypriána, Dedka Roháča, Muchu Bombuchu. Hlavným motívom hry bol Dedko Roháč, ktorý bol už pristarý na detské hry a tak sa vybral do kúpeľov, aby omladol. Na záver naučili deti tancovať Dedka Roháča rock & roll. Do bloku boli integrované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra, tvorivé čítanie, prvouka i niektoré ďalšie predmety tak, aby navzájom logicky a tematicky súviseli. Rodičia mali možnosť vidieť, čo a ako všetko sa na týchto predmetoch žiaci učia.

 • V mesiaci apríl žiaci 3.B čítali každú stredu mladším žiakom našej školy známe rozprávky od dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena - Malá morská víla, Dievčatko so zápalkami, Cisárove nové šaty - pod názvom Batoh plný rozprávok.

  Ďakujeme za krásny rozprávkový mesiac.

 • Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo šk. kolo súťaže Slávik Slovenska, na ktorom sa zúčastnili žiaci celej školy.

  V rámci I. kategórie sa na 1. mieste umiestnil Dárius Pinke z 2.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Paulínka Gašparíková z 2.A triedy a Simonka Gálová z 1.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnili Tadeáš Kacvinský z 2.B triedy a Paľko Marko z 2.A triedy.

  V rámci II. kategórie sa na 1. mieste umiestnil Števko Gašparík zo 6.A, na 2. mieste sa umiestnili Danko Vadkerti a Natálka Mazanová z 5.A. a 3. miesto obsadili Mandy Csóková zo 4.B a Romanko Rozsnyo z 5.A.

 • Deti v školskom klube pokračovali v aktivitách súvisiacich s týmto dňom. Svojimi prácami si pripomenuli, aké dôležité je chrániť našu planétu. Prechádzkou na kalváriu ukončili deň piknikom. Všetky smeti si po sebe odpratali, zaniesli do odpadkov

 • Tomuto významnému dňu žiaci našej základnej školy venovali dnes cely deň. Svojimi zaujímavými aktivitami si pripomenuli, aké dôležité je starať sa o našu planétu akýmkoľvek spôsobom. Ako prispieť k jej zveľaďovaniu, ochrane, zabraňovať jej ničeniu, znečisťovaniu.Za pozornosť stála prednáška o povodí rieky Nitra, ktorej sa všetci žiaci zúčastnili. Dozvedeli sa množstvo nových zaujímavých informacií.Každý ročník sa venoval iným aktivitám.Prváci vyrobili krásne čelenky so symbolom Zeme.Druháci,tretiaci a štvrtáci vyrábali z plastových fliaš eko plot. Ukázali nám, akým spôsobom sa dajú využiť PET fľaše.Žiaci 4.B sa venovali zdravej výžive. Výsledkom boli nielen na oko pekné , ale aj veľmi chutné zdravé jedlá.Šiestaci svojou maľbou na priesvitnú fóliu natiahnutú medzi stromy maľovali krásy našej prírody.Siedmaci sa postarali o črepníkové kvety v interiéry aj exteriéry . Sadili nové kvety a starým kvetinkám vymenili zeminu.Ôsmaci svojimi animátorskými aktivitami prispleli k dopoludňajšiemu programu pre žiakov z 3.B. Taktiež spolu namaľovali planétu Zem krivdami na betónNajstarší žiaci sa starali o čistotu na školskom dvore, ale aj za plotom

 • Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Language Flower. Našu školu v krajskom semifinále reprezentovali Ellie Vadkerti z 5.A triedy a Viktória Vanyová z 8.B triedy. Viktória Vanyová postúpila do krajského finále, kde obsadila skvelé 3.miesto. Obidvom dievčatám gratulujeme!

 • Dňa 10. apríla 2018 sa v Základnej škole vo Dvoroch nad Žitavou uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019. Rodičia s budúcimi školákmi prichádzali do budovy školy, kde ich už vítala Lienka Školienka a jej kamaráti, aby odbúrali u detí začiatočné obavy z ich prvej veľkej skúšky. Deti a ich rodičia strávili príjemné chvíle s pani učiteľkami, kde kreslením, hrami, rozprávaním zistili ich pripravenosť do školy. Spokojné deti odchádzali domov s pamätným listom a za odmenu si zo zápisu odniesli malé darčeky. Vedenie a pedagógovia srdečne ďakujú rodičom za priazeň, ktorú škole jej výberom prejavili. Budúcim prváčikom želajú šťastné chvíle prežité v ZŠ vo Dvoroch nad Žitavou.

 • Dňa 5.4.2018 sme pripravili pre budúcich prvákov športové popoludnie “Športujeme hravo”. Deti si zmerali svoju šikovnosť, silu a vytrvalosť v rôznych športových disciplínach, za ktoré boli ocenené medailov. Rodičia sa počas krátkej prednášky oboznámili so základnými informáciami ohľadom nástupu do 1. ročníka. Počas prednášky si deti v tvorivých dielňach vyrobili jarné klobúčiky a pripravili zdravé a veselé pohostenie. Deti boli veľmi šikovné, preukázali svoju kreativitu a fantáziu. Každý odchádzal s množstvom zážitkov.

 • Dňa 28. 3. 2018 sa v našej triede konalo zdobenie kraslíc. Žiaci si vyskúšali servítkovú techniku, ktorú im predviedla naša mamička p. Lebóová. Aj touto cestou jej chceme veľmi pekne poďakovať.